ЕТ "Ники" - производител на битова тъкан и национални носии